Logo Whatsapp 635 54 41 78
Mostra de fèrules dentals

A la boca hi ha un complex sistema musculo-articular, que té a veure amb l'oclusió (manera de tancar les dents), el bruxisme (hàbit d'apretar o fregar les dents, que pot tenir lloc durant tot el dia, però sobretot a la nit, i que s'associa a ansietat), la musculatura masticatòria i facial, i l'articulació temporo-mandibular (que es pot palpar posant els dits davant de l'orella i obrint i tancant la boca).

Tot aquest complex sistema pot patir múltiples alteracions, que poden donar problemes com la limitació de l'obertura bucal, dolor a la masticació, desgast dental, dolors musculars (que poden irradiar-se i donar mals de cap o tensions cervicals), i desgast o inflamacions de l'articulació (artritis, artrosis,....), entre d'altres.

Per tots aquests motius, el professional format en aquesta especialitat li indicarà quin és el tractament d'elecció en el seu cas, després de fer-li una avaluació i estudi convenients.

El tractament més freqüent sol ser la col·locació de fèrules de descàrrega que no només protegeixen les dents del desgast, sinó que també protegeixen l'articulació i descarreguen la musculatura. Per això és important tenir en compte que no qualsevol fèrula serveix, sinó que cada pacient ha de portar la que l'hi és convenient a la seva patologia.

Fèrula de descàrrega
Radiografia temporo-mandibular
Radiografia temporo-mandibular