Hi ha pacients que experimenten pànic a visitar el dentista, o bé que se'ls fa molt pesat tenir visites especialment llargues. La gran majoria d'aquestes pors desapareixen després d'una o dues visites, però en la resta de casos ens podem plantejar la possibilitat de fer una sedació.

La sedació consisteix en un estat de relaxació aconseguida amb fàrmacs que ha de ser portada a terme per un metge especialista en anestesiologia. La principal avantatge és que la podem realitzar a la mateixa clínica dental (fet que li estalvia desplaçaments), i que la recuperació és immediata.

Per les sedacions treballem en col·laboració amb un equip d'anestessistes de la Vall d'Hebrón. A la clínica li informarem de tots els detalls d'aquest procediment. També pot trobar més informació a: www.anesdent.com