Especialista:

Dra. Roser Padró Ripoll. Col. 6706

La ortodòncia és la especialitat que té com a objectiu diagnosticar, prevenir i tractar la posició i relació de les dents. El tractament consisteix en alinear les dents, afavorint a una bona oclusió, és a dir un correcte "engranatge" de les dents superiors amb les inferiors. D'aquesta manera assolim no només objectius estètics, aconseguint un somriure armònic, sinó una correcta funció, salut dental (absència de càries) i periodontal (genives sanes).

Hi ha diferents tipus de tractament en ortodòncia. L'ortodoncista, després de fer-li un acurat estudi del seu cas, que consisteix en radiografies, fotos i models, li aconsellarà quin és el tractament més adient al seu cas.


Aparatologia fixa (amb brackets) a les dents. El bracket col·locat, por ser metàl·lic o ceràmic.

Imatge ortodòncia fixe amb brakets

Ortodòncia invisible. Si cerquem el major exponent en estètica, podem plantejar la innovadora tècnica de l'ortodòncia invisible, que consisteix en unes planxes transparents que ens permeten corregir alguns defectes, i guanyar en estètica i comoditat.

Imatge ortodòncia invisible

Ortopèdia dentofacial. Es realitza en nens en creixement, mitjançant una aparatologia removible (que es posa i es treu) que serveix per estimular el creixement de les arcades dentals a fi de corregir una futura falta d'espai o desproporcions entre maxil·lar superior i mandíbula.

Imatge ortopèdia dentofacial

a Clinica Dental Avinyó fa anys que treballem amb Invisalign (marca registrada) amb resultats excel.lents (podeu trovar més información a www.invisalign.com)

Saber-ne més »