Logo Whatsapp 635 54 41 78
Mostra d'una pròtesi dental

Els tractaments de pròtesis consisteixen en reposar dents perdudes o bé a rehabilitar amb corones les dents existents. N'hi ha de molts tipus, però els resumirem en 4 grups. Les pròtesis sobre implants estan detallades a l'apartat implantologia.

Corones o fundes unitàries

Es fan sobre dents que estan molt destruïdes per evitar-ne la fractura i millorar-ne la funcionalitat i l'estètica. Són de metall per dins i de porcel.lana per fora

Imatge de corones o fundes unitàries

Ponts

Quan falten peces, es poden fer corones o fundes a les dents de costat, poden posar així les peces que falten. Avui en dia, a les zones estètiques, es tendeix a fer servir zirconi (veure apartat "estètica")

Imatge de ponts en pròtesis dentals

Esquelètics i parcials

Quan falten vàries peces i al pacient no li importa haver de portar una pròtesis removible (que es treu), es fa aquest tipus de pròtesis que són estructures metàl·liques i/o de resina que s'agafen a les dents amb ganxos i supleixen les peces que falten.

Imatge de ponts esquelètics i parcials

Completa

Quan falten totes les dents, s'ha de fer aquesta pròtesis que és de resina

Imatge de pont complert